Zadzwoń: +(48) 42 648-66-77

System IO-Link składa się z urządzeń IO-Link- czujników, siłowników, lub ich kombinacji: standardowego 3-przewodowego czujnika / kabla i urządzenia IO Master. Urządzenie typu master może posiadać każdy wzór i poziom ochrony. Master IO-Link może posiadać jeden lub kilka portów. Tylko jedno urządzenie IO-Link może być podłączone do ka9dego portu. Tak wiec IO-Link jest komunikacja typu point to-point, a nie komunikacja typu fieldbus.

Na początku urządzenie jest zawsze w trybie SIO (Standard IO). Porty urządzenia master mogą mieć różne konfiguracje. Jeżeli port jest ustawiony na tryb SIO, urządzenie master na tym porcie działa jak zwykłe wejście cyfrowe. Jeżeli port jest ustawiony w trybie komunikacji, master próbuje odnaleźć podłączone urządzenie IO-Link. Ten proces nazywany jest wake-up (budzenie). Podczas procesu budzenia master wysyła określony sygnał, i czeka na odpowiedź urządzenia. Master próbuje zrobić to z najwyższa z określonych szybkości transmisji. W razie niepowodzenia master próbuje kolejnych niższych szybkości transmisji. Przy każdej szybkości transmisji master trzykrotnie sprawdza adres urządzenia. Jeżeli master otrzymuje odpowiedz (tzn. urządzenie zostało „obudzone”), rozpoczyna się komunikacja. Najpierw następuje wymiana parametrów komunikacyjnych, a następnie rozpoczyna się cykliczna wymiana danych procesowych. Jeżeli w trakcie pracy urządzenie zostanie odłączone, master wykrywa przerwanie komunikacji, raportuje je (co charakterystyczne jest dla komunikacji typu Fieldbus) do systemu kontroli, i cyklicznie przystępuje do „budzenia” urządzenia. Po kolejnym udanym „budzeniu” urządzenia parametry komunikacji zostaną na nowo odczytane i zatwierdzone, i jeśli to konieczne, uruchomiona zostanie cykliczna wymiana danych. Jeżeli master kończy komunikacje, zarówno master i urządzenia powracają do początkowego trybu SIO. Proces ten nosi nazwę „fall back”.

Opracowanie: PROFIBUS International; www.profibus.com
Tłumaczenie: PNO PROFIBUS PNO Polska; www.profibus.org.pl
Rozpowszechnianie i promocja: PICC – Centrum Kompetencyjne Sieci Przemysłowych SIMLOGIC. ; www.simlogic.pl

pl_PLPolish