Zadzwoń: +(48) 42 648-66-77

W czerwcu nasze Centrum Szkoleniowe odwiedził Dyrektor Sprzedaży Urządzeń Komunikacyjnych i Diagnostycznych firmy Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG – Pan Bernd Kremer.

Wizyta miała miejsce podczas realizacji dedykowanego szkolenia komunikacyjnego PROFINET dla pracowników przemysłu motoryzacyjnego i służb serwisowych utrzymania ruchu.

Firma SIMLOGIC. jest autoryzowanym partnerem firmy Trebing & Himstedt
w Polsce. Współpracujemy ściśle w zakresie urządzeń diagnostycznych, oprogramowania, serwisu, audytów prewencyjnych i dostosowania instalacji, szkoleń i warsztatów technicznych. Na potrzeby informacyjne dotyczące rozwiązań oraz produktów opracowano e-sklep znajdujący się pod adresem:
www.sieciprzemyslowe.pl
Pan Bernd Kremer uważa, że: „obszar techniki automatyzacji jest bardzo ciekawym sektorem, a zrównoważone podejście, innowacyjne produkty oraz koncepcje rozwiązań jego firmy sprawiają, że będzie następował rozwój zastosowania produktów diagnostycznych w sferze przemysłowej w nadchodzących latach”.

Pan Kremer przyjechał do nas z bardzo interesującym wystąpieniem. Na wstępie przypomniał o fakcie, iż firmaTrebing & Himstedt od lat 90-tych zajmuje się diagnostyką komunikacji przemysłowej oraz produkcją specjalistycznych urządzeń i oprogramowania – rys. 1. W bieżącym roku firma Trebing & Himstedt obchodzi 20-to lecie powstania.

Pan Kremer w bardzo ciekawy sposób opowiadał o rozwiązaniach komunikacyjnych i ich zastosowaniu w przemyśle. Jak widać na poniższym rysunku (rys. 2) atmosfera wykładu była miła, a uczestnicy z zainteresowaniem śledzili przekazywane treści.Bardzo ważne informacje, to fakt iż: w automatyce przemysłowej aplikacje czasu rzeczywistego wymagają czasów odświeżania i odpowiedzi na poziomie kilku milisekund. Dla zapewnienia pierwszoplanowego wykonywania programu aplikacyjnego w sterowniku, komunikacja czasu rzeczywistego może jedynie w minimalnym stopniu obciążać procesor urządzenia. Czasy transmisji poprzez sieć zbudowana na baziestandardu Fast Ethernet (100 Mbps) lub szybszych są pomijalne w stosunku do czasów wykonania programu w sterownikach. Oznacza to, że sama komunikacjanie ma tak dużego wpływuna czas potrzebny na udostępnienie danych w aplikacji dostawcy. To samo odnosi się do przetwarzania danych przez aplikację odbiorcy. Wynika z tego, że wszelka poprawa w czasie odświeżania informacji oraz odpowiedzi czasu rzeczywistego osiągane są przede wszystkim przez właściwą optymalizację stosu komunikacyjnego odbiorcy i dostawcy. Te oraz inne cechy wykorzystują urządzenia diagnostyczne.

Prezentacja Pana Bernda Kremera dostępna jest pod adresem: www.simlogic.pl – komunikacja przemysłowa

Zaprezentowane informacje dotyczyły zakresu standardu PROFINET, który pozwala na przyłączenie istniejących sieci PROFIBUS lub innych sieci polowych do swojego systemu. Oznacza to możliwość budowania systemów zawierających różne standardy sieci polowych oraz segmenty Ethernet. Takie rozwiązanie zapewnia ciągłość w rozbudowie z klasycznych sieci polowych do bazujących na standardzie PROFINET. Przez to daje określone możliwości diagnostyczne – rys. 3. Dzięki temu możemy diagnozować nie tylko PROFINET, ale również Ethernet/IP, ModbusTCP oraz PROFIBUS.

PROFINET jest nowoczesnym standardem przemysłowym opracowanym przez PROFIBUS International do budowy zintegrowanych i zwartych systemów automatyki, opartym na sieci Industrial Ethernet. PROFINET pozwala na integrację w jednej sieci prostych urządzeń polowych oraz aplikacji krytycznych czasowo – źródło tłumaczenia www.profibus.com.

System PROFINET umożliwia również budowę rozproszonych systemów automatyki opartych na modelu komponentów (Component Based Automation – CBA). Rozproszone urządzenia polowe można zintegrowaćw sieci PROFINET IO. Wykorzystana jest tutaj podobna metoda działania, jak w przypadku sieci PROFIBUS DP, gdzie dane z fizycznych wejść i wyjść urządzeń polowych są cyklicznie przesyłane do sterownika PLC – rys. 4.
Standard PROFInet wykorzystuje różne warstwy w procesie komunikacji, różniące się wydajnością. Za pomocą standardu dane niekrytyczne czasowoprzesyłane sąparametry, dane konfiguracyjne, informacje o połączeniach za pomocą kanału TCP/UDP oraz IP. Rozwiązanie takie pozwala na integrację poziomu automatyki z innymi sieciami informatycznymi zakładu (MES, ERP) – źródło tłumaczenia www.profibus.com.

Przypisanie urządzeń polowych do głównego sterownika w sieci PROFINET odbywa się podczas konfiguracji, w której wykorzystywany jest znany w sieci PROFIBUS interfejs użytkownika: rozproszone peryferia odczytują sygnały wejściowe i przesyłają je do sterownika. Zadaniem sterownika jest przetworzenie otrzymanych sygnałów i następne przesłanie danych wyjściowych do rozproszonych urządzeń peryferyjnych – rys. 5.

Do transmisji danych procesowych krytycznych czasowo wewnątrz instalacji wykorzystywany jest kanał czasu rzeczywistego – SRT (Soft Real Time). Kanał ten jest implementowany jako oprogramowanie w sterownikach. Dla aplikacji synchronizowanych czasowo, dostępna jest komunikacja z izochronicznym kanałem czasu rzeczywistego (IRT), która zapewnia dokładność impulsów na poziomie 1 μs przy okresie zegara 1 ms. Zarządzanie siecią obejmuje wszystkie funkcje wymagane do administrowania urządzeniami PROFINET w sieci opartej na standardzie fizycznym Ethernet. Obejmuje ono konfigurację i diagnostykę sieci.Dla technologii internetowych wykorzystywane są mechanizmy bazujące na sieci Ethernet, które pozwalają na dostęp do komponentów PROFINET przez standardowe technologie znane z sieci Internet. W systemie PROFINET IO integracja rozproszonych urządzeń polowych odbywa się bezpośrednio na poziomie sieci Ethernet. W tym celu została zapożyczona metoda dostępu master-slave znana z systemu PROFIBUS DP, która w PROFINET jest określana jako dostawca – odbiorca (provider consumer). Z punktu widzenia komunikacji wszystkie urządzenia podłączone do sieci Ethernet są traktowane na równym poziomie – źródło tłumaczenia www.profibus.com, rys. 6.

Diagnostyka sieci o standardzie PROFINET – obecnie najpopularniejszym mechanizmem do monitorowania działania elementów sieciowych jest SNMP (Simple Network Management Protocol). Protokół ten sprawdza się również w sieci PROFINET. SNMP pozwala na odczyt danych (monitorowanie i diagnostyka) i na zapis danych (administrowanie) do urządzeń sieciowych. Początkowo PROFINET pozwalał tylko na odczyt parametrów urządzenia. Gdy technologia SNMP jest zaimplementowana w urządzeniu, dostępne są tylko standardowe dane SNMP – rys. 7.

Na spotkaniu ustalono, potrzebę dalszego rozwoju naszej współpracy, którą wzmocnimy poprzez budowę nowych specjalistycznych zestawów diagnostycznych oraz serie wspólnych warsztatów technicznych dla przemysłu. Uczestnicy naszych szkoleń, teraz będą mogli zapoznać się zarównoz mechanizmami komunikacji PROFIBUS – PROFINET, jak również z mechanizmami oraz sposobami diagnostyki tej komunikacji. Firma Trebing & Himstedt udzieliła firmie SIMLOGIC bardzo dobrych warunków handlowych i możliwości pozyskania sprzętu oraz oprogramowania na bazie którego, w połączeniu z istniejąca bazą sprzętową naszej firmy, zostaną zbudowane najnowocześniejsze zestawy diagnostyczne – 5 zestawów. Wyposażono je w rozwiązania komunikacyjne różnych dostawców – zgodnie z wymaganiami PICC: Siemens, Eaton, Beckhoff, Turck, Balluff, Murrelektronik, Phoenix-Contact, Harting. Natomiast, za pomocą urządzeń firmy Trebing & Himstedt zestawy są w pełni diagnozowalne. Koszty utworzenia tak interdyscyplinarnego specjalistycznego zestawu szkoleniowego komunikacyjno – diagnostycznego wraz ze sprzętem, oprogramowaniem narzędziowym, komunikacyjnymi diagnostycznym, zabudową oraz dokumentacją są bardzo wysokie. Jest to zarazem kolejna znacząca inwestycja w rozwój fachowych szkoleń oraz profesjonalnego serwisu firmy SIMLOGIC. Każde stanowisko zawiera możliwość komunikacji PROFIBUS – PROFINET (dołączono także inne standardy – np. MODBUS TCP, komunikacja światłowodowa), diagnostyki komunikacji, dołączenia urządzeń wykonawczych, komunikacji PROFIBUS PA oraz współpracy ze stanowiskami Safety i Motion Control.

Aktualnie Centrum SIMLOGIC jest także na etapie realizacji projektu współfinansowanego z UE przeznaczonego na udoskonalenie i rozszerzenie bieżącej działalności firmy SIMLOGIC. z zakresu szkoleń i serwisu.

Wspólnie z firmą Trebing & Himstedt zaplanowaliśmy objazd po Polsce i komunikacyjne warsztaty techniczne:

I tura – 10.09.2012 – 14.09.2012
1) Katowice
2) Kraków
3) Rzeszów
4) Kielce
5) Lublin

II Tura – 22.10.2012 – 26.10.2012
1) Płock
2) Ostrołęka
3) Białystok
4) Olsztyn
5) Gdańsk

III Tura – 12.11.2012 – 16.11.2012
1) Łódź
2) Bełchatów
3) Wrocław
4) Zielona Góra
5) Poznań

IV Tura – 10.12.2012 – 14.12.2012
1) Gorzów Wielkopolski
2) Szczecin
3) Koszalin
4) Bydgoszcz
5) Toruń

W ofercie firmy SIMLOGIC. znajduje się blisko 150 różnych modułów szkoleniowych z zakresu technicznych szkoleń specjalistycznych. Są to zarówno szkolenia specjalistyczne autorskie, szkolenia autoryzowane jak również szkolenia dedykowane. Szkolenia terminarzowe oferowane są w formie stacjonarnej i odbywają się w profesjonalnie przygotowanych laboratoriach dydaktyczno – technologicznych znajdujących się w siedzibie firmy SIMLOGIC. w Łodzi. Oferujemy również szkolenia wyjazdowe oraz dedykowane odbywające się u Państwa, np. szkolenia przeznaczone dla służb utrzymania ruchu. Szkolenia mogą być prowadzone według autorskich programów SIMLOGIC., jako autoryzowane (EATON, SIEMENS, komunikacja i diagnostyka) oraz jako dedykowane ukierunkowane na rozwiązania a nie na produkty. W uzgodnieniu z Państwem program może zostać dostosowany do rozwiązań znajdujących się w danym urządzeniu, procesie, czy zakładzie przemysłowym.

W ofercie, znajdują się następujące główne moduły szkoleniowe:

–    Sterowniki programowalne
–    Sterowniki technologiczne
–    Panele HMI, stacje operatorskie
–    Komunikacja i sieci przemysłowe
–    Diagnostyka sieci przemysłowych PROFIBUS – PROFINET, MODBUS, ETHERNET
–    Technika napędowa prądu przemiennego
–    Technika napędowa prądu stałego
–    Podstawy projektowania, programowania, komunikacji i techniki napędowej
–    Projektowanie PROFIBUS – PROFINET
–    Techniki programowania systemów napędowych
–    Sterowniki programowalne SIMLOGIC. na platformie codesys
–    Szkolenia uzupełniające
–    Szkolenia autoryzowane SIEMENS

Nasze szkolenia bardzo często są przygotowywane jako dedykowane pod indywidualnie wymagania i rozwiązania aplikacyjne naszych klientów. Szeroki wachlarz szkoleń specjalistycznych przygotowanych przez naszych fachowców pozwala na elastyczny dobór szkolenia do poziomu posiadanej lub oczekiwanej wiedzy i wymagań stawianych w pracy zawodowej. Szczegóły oferty dostępne są pod adresem: www.simlogic.pl/szkolenia oraz https://www.simlogic.pl/pl/centrum_szkolen-oferta.html

Autoryzowane Centrum Serwisowo-Szkoleniowo-Kompetencyjne SIMLOGIC dzięki zwartej strukturze i tak szerokiej współpracy międzynarodowej jest w stanie zapewnić kompleksową ofertę usług w zakresie:
• opracowania właściwego rozwiązania,
• wykonania projektu,
• doboru komponentów do aplikacji,
• dostawy sprzętu,
• utworzenia oprogramowania dedykowanego do maszyn,
• uruchomienia systemów napędowych, komunikacji i sterowania ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi, procesów i maszyn,
• zapewnienia opieki serwisowej i dostępu hotline,
• opracowanie i realizację odpowiednio dobranej strategii szkoleniowej.
Jako firma o zasięgu krajowym i zagranicznym, aktywnie działamy na terenie całego kraju oraz współpracujemy z Partnerami zagranicznymi, a w naszej codziennej pracy zajmujemy się specjalizowaną automatyką przemysłową i systemami napędowymi maszyn. Intensywnie rozwijamy serwis maszyn i urządzeń przemysłowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą znajdującą się na stronie internetowej www.simlogic.pl oraz na naszych sklepach internetowych:
www.automationtradecenter.pl ; www.sieciprzemyslowe.pl ; www.sterownikiprogramowalne.pl

Nasi specjaliści udzielą Państwu obszernych informacji i odpowiedzi na Państwa pytania.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Dyrektor SIMLOGIC.
dr inż. Mariusz Jabłoński

pl_PLPolish