Zadzwoń: +(48) 42 648-66-77

Data: 2008-10-20 

W dniach 29.09 – 01.10.2008 w Wojanowie k/Jeleniej Góry odbyła się III Konferencja Naukowo – ELGOR 2008 organizowana przez POLTEGOR INSTYTUT pod patronatem firmy Siemens, głównego sponsora i przy współudziale współ-sponsorów, między innymi firmy SIMLOGIC.

Firma SIMLOGIC. jako jeden ze sponsorów brała czynny udział w tej interesującej konferencji przemysłowej – Rys. 1.

Rys. 1 Pałac Wojanów – miejsce konferencji ELGOR III, foto SIMLOGIC., Szymon Machtałowicz

W trakcie trwania konferencji ELGOR III, nasi pracownicy, na stoisku firmowym SIMLOGIC., reprezentowali firmę i udzielali się w rozmowach w uczestnikami, wygłosili referat z zakresu znaczenia profili aplikacyjnych PROFIdrive w systemach napędów urządzeń górnictwa odkrywkowego oraz prowadzili warsztaty praktyczne z zakresu komunikacji i diagnostyki sieci przemysłowych.
Na stoisku firmowym SIMLOGIC. można było zasięgnąć informacji i wymienić poglądy (Rys. 2):

 • o profilu działalności firmy,
 • o szkoleniach specjalistycznych i dedykowanych,
 • na temat aktualnie realizowanych zadań,
 • z zakresu wymiany doświadczeń z dziedziny automatyki przemysłowej,
 • zwyczajnie, porozmawiać.

Podczas konferencji, prowadzone były wystąpienia o charakterze naukowo – technicznym, w których pracownicy SIMLOGIC. brali jak zawsze bardzo aktywny udział. Po części wykładowej organizatorzy zadbali o atrakcję, która pozwoliła uczestnikom lepiej się zintegrować.

Rys. 2 Stoisko SIMLOGIC. obsługiwali Panowie: Szymon Machtałowicz i Piotr Krajewski

W trakcie wystąpienia „Rola i znaczenie profili aplikacyjnych PROFIdrive w świetle nowoczesnych rozwiazań przeznaczonych do zastosowania w systemach napędów urządzeń górnictwa odkrywkowego”, dr inż. Mariusz Jabłoński, w oparciu o materiały własne, tłumaczenia i praktyczne zastosowanie materiałów światowej organizacji PROFIBUS & PROFINET International, przedstawił charakterystykę możliwości opracowania specjalistycznych rozwiązań technologicznych i mechatronicznych w zakresie realizacji projektów maszyn górniczych, ich systemów napędowych takich jak np. SINAMICS, czy SIMOVERT oraz skomplikowanych technologicznie sterowań i programów technologicznych SIMATIC Technology i SIMOTION z zastosowaniem komunikacji procesowej i sieci przemysłowych – Rys. 3.

Rys. 3 dr inż. Mariusz Jabłoński podczas wystąpienia, które zostało przyjęte przez uczestników z zainteresowaniem oraz gorącymi brawami

Prezentowany materiał zawierał zarówno podstawowe informacje dotyczące samego systemu PROFIdrive, jak również informacje o głównych zasadach opisujących strukturę i aspekty systemu automatyki w integracji ze sterownikami SIMATIC, sieciami przemysłowymi oraz technikami napędowymi wraz z ich sposobem implementacji do kompleksowych systemów sieciowego sterowania PROFIBUS i PROFINET w napędach górniczych. Pod tym samym tytułem pojawił się artykuł w czasopiśmie „Górnictwo Odkrywkowe”. Streszczenie artykułu, wkrótce ukaże się na stronie www.simlogic.pl a pełna wersja będzie do ściągnięcia na naszym forum internetowym: https://simlogic.pl/forum/index.php. Serdecznie zachęcamy do lektury.

Równolegle do sesji wystąpień uczestników prowadzone były warsztaty techniczne, na potrzebę których firma SIMLOGIC. przygotowała warsztaty naukowo-techniczne pod tytułem: „Diagnostyka sieci przemysłowych z zastosowaniem PROFIdrive” – Rys 4.

Rys. 4 dr inż. Jerzy Alenowicz rozmawia z dr inż. Mariuszem Jabłońskim; Obok – zajęcia praktyczne prowadzone przez dr M. Jabłońskiego z diagnostyki w sieciach przemysłowych – uczestnicy konferencji

Na warsztatach pokazano elementy diagnostyki sieci PROFIBUS DP za pomocą dostępnych metod diagnostycznych i sprzętu oferowanego przez firmę Siemens, który na co dzień w swoich działaniach serwisowo – uruchomieniowo – szkoleniowych stosuje firma SIMLOGIC. Materiał dotyczył urządzeń i oprogramowania:

Rys. 5 Moduł BT 200 – fragment dokumentacji firmy Siemens: BT 200 Physical Bus Test Device for PROFIBUS-DP

BT 200 oferuje diagnostykę dla systemu PROFIBUS-DP bez potrzeby wykorzystywania dodatkowych środków pomiarowych (np. PC, oscyloskop). BT 200 oferuje funkcje dodatkowe:

 • Funkcja logów
 • Interfejs użytkownika w 6 językach
 • Test interfejsu mastera w PROFIBUS-DP
 • Wskazanie adresu mastera
 • Test okblowania z podłączonymi stacjami
 • Nowe, kompaktowe urządzenie ładujące dostepne za rozsądną cenę
 • Diagnostic Repeater

Szybkie eliminowanie błędów jest kluczową sprawą w codziennym działaniu sprzętu sterującego w wielu aplikacjach. Jeżeli wystąpi błąd, personel utrzymania ruchu potrzebuje natychmiastowego dostępu do informacji o błędzie bez potrzeby zawiadamiania ekspertów oraz podłączania urządzeń programujących.
W takich przypadkach zatrzymanie produkcji generuje znaczne koszty finansowe.

Rys. 6 Diagnostic Repeater – dokumentacja firmy Siemens do SIMATIC Diagnostic Repeater for PROFIBUS-DP

W ofercie firmy Siemens znajduje się urządzenie Diagnostic Repeater, które monitoruje system podczas pracy i wykrywa błędy takie jak przerwania kabli oraz krótkie spięcia w kablu PROFIBUS, jak również braki terminacji. Wtedy DP master otrzymuje informacje o komunikacji i może je dalej przesłać do podłączonego HMI który wyświetli przyczynę błędu oraz jego lokalizację graficznie lub tekstowo. Informacje te to np. przerwanie kabla w odległości 15 metrów od Diagnostic Repeatera, pomiędzy slave numer 5 i slave numer 6, w odległości 3 metrów od slavea numer 5 – Rys 6.

Do urządzeń BT 200 i Diagnostic Repeater posiadamy polskie wersje dokumentacji. Zainteresowane osoby lub firmy zapraszamy do kontaktu.

 • Oprogramowanie Amprolyzer

Amprolyzer to skrót od: Advanced Multicard Profibus Analyzer. Jest to aplikacja działająca w środowisku Windows, która służy do diagnostyki sieci PROFIBUS i ramek komunikatów. Pomaga użytkownikowi znaleźć błędy podczas uruchamiania. Posiada szybki przegląd stanów magistrali bez konieczności posiadania wiedzy na temat ramek komunikatów sieciowych – Rys. 7

Rys. 7 Amprolyzer – dokumentacja firmy Siemens do Amprolyzer Help V3.2

Wszystkie sieciowe informacje są ciągle prezentowane w trybie on-line. Wiele magistral może być monitorowanych w tym samym czasie. Posiada mechanizmy wyzwalania i filtracji. Wszystkie zarejestrowane dane są eksportowane do Excela i zawierają jasną prezentację ramek komunikatów. Umożliwia rejestrację ruchu sieciowego.

 • Diagnostyka jednostek napędowych w sieci PROFIBUS

Opisywana tematyka prezentuje możliwości realizacji wymiany danych procesowych oraz diagnostyki w sieciach przemysłowych pomiędzy urządzeniami typu Master i Slave. Dzięki standardom komunikacji, realizacji cyklicznej i acyklicznej wymiany danych procesowych pomiędzy strukturami PLC, np. SIMATIC a jednostkami napędowymi Slave, np. SIMOVERT MSTERDRIVES czy SINAMICS pracujących w określonych strukturach sieciowych np. maszyn górniczej, za pomocą oprogramowania (DriveMonitor, SIMOCOM U, STARTER) i określonych struktur napędowych – seria napędów inżynierskich firmy Siemens, możliwa jest dodatkowa diagnostyka jednostek, ich słów sterujących, statusowych, wartości zadanych i aktualnych – Rys. 8.

Rys. 8 Diagnostyka napędów w sieciach PROFIBUS DP za pomocą oprogramowania narzędziowego: SIMOCOM U, STARTER i DriveMonitor

Zastosowanie zintegrowanego systemu i oprogramowania do zarządzania specjalizowaną automatyką, według koncepcji TIA (pol: całkowicie zintegrowanej automatyki) pozwala na swobodną konfigurację, archiwizację, analizę i rejestrację sygnałów sterujących, w tym przebiegów wielkości charakterystycznych oraz na usuwanie ewentualnych usterek i alarmów występujących w trakcie normalnej eksploatacji badanych maszyn.

Warsztaty prowadzone przez naszą firmę cieszyły się dużym zainteresowaniem i były okazją do wymiany poglądów w zakresie diagnostyki sieci jak również napędów.

Rys. 9 Firma SIMLOGIC., we współpracy z Siemens AS, na konferencję ELGOR III przygotowała specjalne zestawy dydaktyczne do komunikacji PROFIBUS i W-fi

Konferencja ELGOR była świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz do zapoznania się z najnowszymi trendami związanymi z rozwojem systemów napędowych w górnictwie odkrywkowym.

pl_PLPolish