Zadzwoń: +(48) 42 648-66-77

Prezentacja zawiera materiały z Międzynarodowej Konferencji Organizacji PROFIBUS/PROFINET International – Annual Meeting PICC/PITC/PITL Genova, Italy June 2016​. Tematyka jest wciąż aktualna, a prezentacja została przygotowana w języku angielskim. Na bazie materiałów Organizacji PI International oraz firm: Procentec, Softing i Siemens opracowano koncepcję zestawienia cech charakterystycznych sieci przemysłowych standardów PRFOFIBUS oraz PROFINET.

Prezentacja powstała na bazie materiałów organizacji PROFIBUS i PROFINET International (PI), która działa poprzez Centrum Wsparcia PI (PISC) z siedzibą w Niemczech / Karlsruhe i koordynuje działania sieci REGIONALNYCH STOWARZYSZEŃ PI (RPA), PI COMPETENCE CENTERS (PICC), PI TRAINING CENTERS (PITC) oraz PI TEST LABS (PITL) w głównych krajach uprzemysłowionych. Ponadto PI obsługuje dużą liczbę aktywnych grup roboczych odpowiedzialnych za rozwój, standaryzację i utrzymanie standardów PROFIBUS i PROFINET.

Standardy PROFIBUS i PROFINET są powszechnie znane w zagadnieniach dotyczących komunikacji przemysłowej. W prezentacji podjęto próbę porównania obu standardów i zestawienia najważniejszych cech poprzez graficzną prezentację w poszczególnych dziedzinach zastosowania.

Na bazie materiałów Organizacji PI International oraz firm: Procentec, Softing i Siemens opracowano koncepcję zestawienia cech charakterystycznych sieci przemysłowych standardów PRFOFIBUS oraz PROFINET. W materiale zawarto zestawienie dotyczące profili aplikacyjnych, standardów bezpieczeństwa w komunikacji – PROFISAFE, standardów rowiązań technologicznych i Motion Control w komunikacji – PROFIDRIVE oraz standardów dotyczących zarządzania energią – PROFIENERGY.

Prezentacja zawiera następujące obszary tematyczne wybrane do porównania:

 • Przegląd zastosowań,
 • Cechy komunikacji USS oraz standardu RS485,
 • Komunikacja ETHERNET oraz cechy Industrial Ethernet,
 • Zastosowania i rozwiązania dla fabryk przemyslowych,
 • Model ISO/OSI,
 • Standard PROFIBUS i jego cechy,
 • Standard PROFINET i jego cechy,
 • Wskazówki instalacyjne,
 • Uruchamianie i konfiguracja sieciowa,
 • Diagnostyka za pomoca obu standardów,
 • Zastosowanie profilii aplikacyjnych – PROFILES,
 • Standard bezpieczeństwa w komunikacji – PROFISAFE,
 • Standard rowiązań technologicznych i Motion Control w komunikacji – PROFIDRIVE,
 • Standard zarządzania energią – PROFIENERGY,
 • Rozwiązania sieciowe i mechanizmy VLAN w sieciahc przemysłowych,
 • Mchanizmy VPN stosowane z komunikacji przemysłowej,
 • Rozwiązania ukierunkowane na komponenty – PROFINET CBA,
 • Implementacja rozwiązań PROFIBUS i PROFINET do aplikacji przemysłowych,
 • Zastosowanie sieci PROFIBUS i PAROFINET w sterownikach SIEMENS PLC,
 • Trendy rozowojowe i stan obecny.

Materiały pochodzą z Międzynarodowej Konferencji Organizacji PROFIBUS/PROFINET Iternational – Annual Meeting PICC/PITC/PITL Genova, Italy June 2016​. Tematyka, z uwagi na nieustanny rozwój komunikacji i standardów sieciowych dla przemysłu, jest bardzo ważna i wciąż aktualna.

Materiały opublikowano za zgodą i wiedzą Organizacji PI International oraz Organizacji PNO Profibus Polska. W materiałach podano żródła pomocnicze i ich autorów.

Opracowanie prezentacji i koncepcja porównania: dr inż. Mariusz Jabłoński dla SIMLOGIC. oraz PICC POLAND.

Materiał do pobrania w formacie PDF.

pl_PLPolish