Zadzwoń: +(48) 42 648-66-77

Obecnie drastycznie spada liczba pracowników zatrudnionych w zakładach produkcyjnych do regularnego utrzymania ruchu maszyn. Najczęściej są to specjaliści mechanicy, elektrycy, automatycy, czy elektro-automatycy.

Do zadań głównych realizowanych w zakresie prewencyjnego utrzymania ruchu, z podziałem na dziedziny techniki, należą:

Mechanika

  • Diagnostyka systemu mechanicznego, w tym drgań i wibracji
  • Wymiana łożysk tocznych, zużytych elementów konstrukcji oraz sprzęgieł i przekładni
  • Wymaiana pasów przeniesienia napędów, łańcuchów napędowych
  • Renowacja torów jezdnych
  • Wymiana zużytych elementów hydraulicznych i pneumatycznych.
  • Wymiana czynników smarujących lub chłodzących.

Elektryka

  • Pomiary termowizyjne szaf sterowniczych
  • Pomiary elektryczne sprawdzające
  • Pomiary pól elektromagnetycznych
  • Wymiany aparatów elektrycznych i łączników
  • Wymiany zasilaczy
  • Weryfikacja urządzeń magazynowych
  • Formowanie jednostek magazynowych falowników napięcia
  • Wymiany wentylatorów w szafach sterowniczych i czyszczenie filtrów
  • Wymiany kondensatu w systemach chłodzenia
  • Wymiany wentylatorów w falowników, kondensatorów w członie DC i jednostek IGBT
  • Czyszczenie urządzeń energoelektronicznych, zapewnienie optymalnego chłodzenia w czasie upałów.

Automatyka

  • Diagnostyka systemów sterownia (PLC i peryferia, w tym falowniki),
  • Weryfikacja napięcia 24 V DC zasilania modułów peryferyjnych,
  • Weryfikacja stanu magazynowego pod względem wykonania szybkiej wymiany i migracji aktualnego systemu na nowsze generacje (firmware),
  • Pomiary czasu bezpiecznego zatrzymania maszyn (czas dobiegu) dla kurtyn świetlnych
  • Diagnostyka komunikacji w sieciach przemysłowych opartych o RS485 lub Ethernet
  • Analiza buforów diagnostycznych w systemach sterownych cyfrowo i podjęcie działań prewencyjnych

Informatyka

  • Wykonanie kopii zapasowych z systemów SCADA oraz paneli operatorskich
  • Weryfikacja stanu w/w urządzeń pod względem operacyjnym
  • Wykonanie kopii receptur i nastaw
  • Diagnostyka komunikacji ETHERNET i INDUSTRIAL ETHERNET,
  • Zabezpieczenie i kopie baz danych
  • Weryfikacji zdalnego dostępu do maszyn i kanałów VPN
  • Weryfikacja aktualnego oprogramowania narzędziowego do aktualnie obsługiwanych systemów
  • Weryfikacja dostępności oraz platformy do obsługi (np. Wndows 7, 32-bit) i konieczności migracji oprogramowania narzędziowego oraz SCADA – brak wsparcia producentów.

Mechatronika

  • Analiza algorytmów sterowania maszyn, czy systemów
  • Weryfikacja słabych punktów rozwiązania i wdrożenie poprawek minimalizujących przestoje w kolejnym roku produkcyjnym.
  • Wypracowywanie wydajniejszych sposobów uzyskiwania produktu (np. minimalizacja energii, czy surowca).

Zarządzanie fabryką i produkcją

  • Przeprowadzenie audytów dotyczących największych zagrożeń dla przerwania produkcji (sprzęt, oprogramowanie, kadra) oraz spełnienia wymagań pod względem bezpieczeństwa obsługi i użytkowanych maszyn w świetle aktualnych norm i dyrektyw.

SIMLOGIC. aktywnie działa interdyscyplinarnie w zakresie w/w punktów, prowadząc obszerne akcje serwisowe te planowane i te nieplanowane.

Życzymy Państwu, aby tych nieplanowanych było jak najmniej i zapraszamy do stałej współpracy.

Zespół SIMLOGIC.

pl_PLPolish